Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?
To wartościowy ALBUM dla każdej rodziny!


Duchowa pielgrzymka do Fatimy

Ten piękny album przybliża orędzie Matki Bożej. Dzięki niemu każdy z nas może wyruszyć w duchową podróż do świętego miejsca objawień w Fatimie.Kompletne źródło informacji na temat fatimskiego orędzia


Album zawiera pełną treść objawień, w tym Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.


Piękne ilustracje przedstawiają wszystkie najważniejsze miejsca kultu Maryi, emanując atmosferą świętości.


Książka napisana jest przystępnym i wciągającym językiem, zawiera kompetentne objaśnienia i komentarze. 

Album wielkiego formatu

  • jedyne tak ekskluzywne wydanie (wymiary 25×20 cm)
  • 128 stron, wysokiej jakości papier 
  • wzbogacony o niemal 200 ilustracji: fotografie archiwalne oraz zdjęcia współczesne przedstawiające Sanktuarium Fatimskie, inne miejsca kultu, pielgrzymów przybywających do Matki Bożej
  • światowy bestseller, polecany przez kardynaów i biskupów
  • książka przetłumaczona na 18 języków, której globalny nakład przekroczył 4 500 000 egzemplarzy
  • dzieło Antonia Borellego - wybitnego znawcy tematyki fatimskiej


Wraz z albumem otrzymasz w prezencie pachnący kwiatami różaniec!


Słowa Maryi mają na nas zbawienny wpływ. Zamawiając tę książkę, wspierasz naszą akcję rozsyłania tego albumu do każdego polskiego domu!


Twoje zaangażowanie sprawi, że polskie rodziny będą mogły otrzymać wiele łask.


Pamiętaj o słowach bł. Jana Pawła II, który powiedział w Fatimie: „To orędzie jest bardziej naglące i aktualne dzisiaj, niż w roku 1917Ten wartościowy album polecają kardynałowie i biskupi na całym świecie

„Mam nadzieję, że ta książka przyniesie

wielki pożytek duchowy naszemu krajowi.

Oby była rozpowszechniana jak  najszerzej”
Arcybiskup Philip M. Hannan
(Nowy Orlean, USA)

„Proszę Matkę Najświętszą, aby doprowadziła do końca tę jakże potrzebną inicjatywę. Życzę wielkiego sukcesu”
Kardynał Silvio Oddi (Rzym, Włochy)Zamów swój album już dziś!
Nie przegap tej okazji! Zamów swój egzemplarz już dzisiaj i wybierz się w niezwykłą duchową podróż do miejsca cudownych objawień.

Zamawiam szt. albumu Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei? Jego koszt to zaledwie 12zł. **
Chcę wesprzeć tę inicjatywę.
Instytu pokrywa koszty wysyłki.
 
adres e-mail *:
tytuł *:
imię *:
nazwisko *:
ulica *:      
kod pocztowy *:
miejscowość *:
telefon *:
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. *
 
  * pola obowiązkowe
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
** Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.